اشکل شالی زرد…-فرهادنظری

دی ۴ام, ۱۳۹۱
در ندای باران بهار / نغمه ی نوازشش بر بام ها/ درکوه و برزن ودمن / مستی کند بنفشه وریحان ها/ دردستان سبز،دار و درخت / پرنده درعطوفتش محتاج ها/ دربنای چلچله ی راه سفر/... ادامه