کاربرد ژئوممبرانهای قیری-محمدعلی قنبری اصل پاشاکی

آذر ۲۹ام, ۱۳۹۱
کاربرد ژئوممبرانهای قیری پیش ساخته PBGM عایق رطوبتی پیش ساخته -ایزوگام در آببندی کانالها خلاصه مقاله: امروزه ژئوممبران ها راه حل دراز مدت برای حل مشکل نشت از کانالها... ادامه