مزیت روستا-روستای گوشگجان آستانه اشرفیه

روستای گوشگجان آستانه اشرفیه

مهر ۲ام, ۱۳۹۰
روستای گوشگجان ازشمال به شهرستان آستانه اشرفیه وازجنوب به روستای بزرگ پاشاکی وازشرق به شهرستان سیاهکل وازغرب به رودزیبای سفیدرودمتصل است ودرحدودسی کیلومتری... ادامه