کوتم خوسی ونگهبانی از برنج-حمزه شرفی پاشاکی

درموردکوتم خوسی-حمزه شرفی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
آقای حمزه شرفی پاشاکی در مورد کوتم خوسی برای جلوگیری از حمله ی خوکها به مزارع برنج می گوید: هر ساله پس از کشت برنج درمناطقی از پاشاکی پس از اینکه برنج خوشه می زند،... ادامه