کسب مقام قهرمانی پاشاکیجی ها

کسب مقام قهرمانی پاشاکیجی ها

مرداد ۲۴ام, ۱۳۸۸
شرکت در مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۴ برزیل(خانم مهندس سارا جهانگیری فرزندصادق) خانم مهندس سارا جهانگیری،عضو تیم رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت شمارادر مسابقات... ادامه