دنیای کودکی من رنگ وتصویربود- دنیای کودکی من رنگ وتصویر بود-آن نامه ها که از بهشت می آیند آن نامه ها که از بهشت می آیند-زندگینامه

آن نامه ها که از بهشت می آیند-محمدرضامحمدی پاشاکی

مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۲
آن نامه ها که از بهشت میایند نوشته محمد مهدی پاشاک زندگی نامه داستانی شهید محمود رضا ساعتیان فرمانده گردان امام علی (ع) از تیپ الغدیر یزدمی باشد. قسمتی از کتاب : پیش... ادامه