تصویرگرکتاب-مهدیه قنبری پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
خانم مهدیه قنبری پاشاکی تصویرگرخوش ذوق کتاب "حسنی و خانم حنا "بوده که شعرهای زیبای کتاب توسط آقای ناصرکشاورزمی باشد.واین کتاب ازپرفروش ترینها درآدینه بوک بوده... ادامه