اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی

دی ۱ام, ۱۳۹۱
اولین تاسیس کتابخانه عمومی درپاشاکی کتابخانه عمومی درسال۱۳۵۲به کمک جوانان محل درپاشاکی بالا تاسیس شد.تابدین وسیله جوانان بتوانندبه کتابهای گوناگون دسترسی داشته... ادامه