مراحل خشک کردن برگ چای

مراحل خشک کردن برگ چای و تاریخچه کشت چای

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
مراحل خشک کردن برگ چای و تاریخچه کشت چای خشک کردن برگ چای درشمال کشورایران،محصول چاى کشت مى شودکه برگ سبز آن توسط چایکاران برداشت شده وبه کارخانه هاى چاى جهت خشک... ادامه