نوای شمسعلی

روستای شیوا-نوای شمسعلی اسماعیل پورشیوائی

شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۰
شمسعلی اسماعیل پورشیوایی ،ساکن روستای شیواحومه ی لاهیجان ،اطراف شهرستان سیاهکل بوده ودارای شغل کشاورزی می باشد.وی درکتابش آورده است که تابیست وپنج سالگی خواندن... ادامه