حیدرخان وفشتال

حیدرخان وفشتال

شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۰
در دهه پسین سده سیزدهم و دهه آغازین سده چهاردهم خورشیدی برای مردم پاره خاوری گیلان نام حیدرخان آشناست. وی برپا دارنده آتش خیزشی پر آوازه در دهه نخستین سده چهاردهم... ادامه