الهی قمشه ای

آیا فشار قبر واقعیت دارد؟ارسالی ازحمزه محمدی نژاد

آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴
جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی ، در کسری از ثانیه انجام میشود . این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد که حتی کسی که چشمانش لحظه مرگ باز است فرصت بستن آن را پیدا نمیکند .... ادامه