واقعیت های پاشاکی

واقعیت های پاشاکی-علی كريمی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
خیلی وقت ها عادت به این داشته ایم که در مورد موطن و تعلقات خود آنقدر غلو کنیم که باورمان شود که آنچه فکر می کنیم ویا می نویسیم حقیقتی است بی بدیل و از پیرامون خویش تابو... ادامه