فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت سوم

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی   نجات محمرضا نجات پاشاکی فرزند ناصر«سیروس»(مهندس مکانیک) طاهره نجات پاشاکی فرزند محمد( ارشدمهندسی شیمی ) علی نجات پاشاکی فرزند... ادامه
مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزادسجاد هاشم پورپاشاکی

مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزاد-سجاد هاشم پورپاشاکی

آبان ۵ام, ۱۳۹۰
ستاد سجاد هاشم پور دان ۳ انجمن هاپکیدو KHF کشور،مربی رسمی هاپکیدوقهرمان مبارزات آزد و دفاع شخصی کشوردرموردورزش وبیماران قلبی می نویسد: بیماران قلبی چگونه ورزش... ادامه