نقشه روستای پاشاکی

نقشه روستای پاشاکی

دی ۷ام, ۱۳۹۱
لازم به ذکراست که ازکمربندی پلیس راه رشت تاروستای پاشاکی حدود پانزده کیلومترمی باشد. آدرس:پلیس راه رشت-کمربندی سنگر-اسلام آباد(شاقاجی)-سدسنگر-دیسام... ادامه