کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیما

کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیما-یعقوب شبدینی پاشاکی

آبان ۳ام, ۱۳۹۰
کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل(یعقوب شبدینی پاشاکی) کارگاه آموزشی خلبانی و طراحی هواپیمای مدل ، ویژه دانشجویان علاقمند دانشگاه از سوی دانشکده فنی... ادامه