فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی قسمت اول

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی آزادگان آرمین آزادگان فرزند حسینعلی(لیسانس برق قدرت) آب بند فاطمه آب بند پاشاکی فرزند مرحوم سیف اله( لیسانس پرستاری ) معصومه... ادامه