نمایی ازبالا محله پاشاکی

مناطق بالا محله پاشاکی

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰
سوت محله - بور محله - جهانگیری محله - منصوری محله- شبدینی محله - کرف کله - موخونی محله -ماد باقری محله دره - شیخ محله(ملالی محله) - میان محله  - نجبکی... ادامه