نمایی ازبالا محله پاشاکی

محلات قدیمی اطراف منطقه پاشاکی

آذر ۶ام, ۱۳۹۰
پاشاکی پیش ازسنه ۸۰۰شمسی زمان کیائی هاوصفویه شامل چندکوره دهات به طورپراکنده که هریک نام خاص خودش راداشتندبیش نبود. دراطراف بالامحل محلاتى شامل سلش،پنج على... ادامه