به مناسبت روز جهانی سلامت گوارش-سرطان معده قابل درمان است-فهرست مقالات منتشر شده درمجلات ایرانی-فهرست مقالات منتشر شده درمجلات بین المللی

فهرست مقالات منتشر شده درمجلات ایرانی-دکتر فریبرز منصورقناعی پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
۱) ارزیابی دو روش الایزای نیمه کمی خانگی و کیفی تجاری در تشخیص لپتوسپروز -    دکتر فریبرز منصور قناعی - دکتر حمید رضا هنر مند - دکتر سعید اشراقی – دکتر محمد رضا خرمی... ادامه