مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول

مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول-پژمان عباسی پاشاکی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
 مبانی و اصول مقدماتی تکنیک های کشت سلول-پژمان عباسی پاشاکی کاربردهای کشت سلول،شاید از خود سؤال کنیم که چرا سلول ها را کشت می دهیم؟ یکی از اهداف کشت سلولی مطالعه... ادامه