شرکت درمسابقات دارت بازان

شرکت درمسابقات دارت بازان-اسماعیل خوشدل پاشاکی

آذر ۱۱ام, ۱۳۹۳
شرکت درمسابقات دارت بازان-اسماعیل خوشدل پاشاکی مسابقاتی که این بازیکن در آن ها شرکت داشته است ۱-مسابقات رنکینگ کشوری آقایان فصل ۹۳ رتبه-۴۰ مرحله اول-۱۰... ادامه