ورودهاپکیدو سنتی واصیل درایران-اولین رئیس فدراسیون هاپکیدوآسیا-محمدرضاهاشم پورپاشاکی

استادمحمدرضاهاشم پورپاشاکی،اولین رئیس فدراسیون هاپکیدوآسیا

فروردین ۲۳ام, ۱۳۹۳
پیرامون برگزاری اولین دوره مسابقات آسیایی هاپکیدو دومین دوره مجمع عمومی فدراسیون هاپکیدو آسیا  روزشنبه ۳۱/فرودین ۱۳۹۲ در سالن کنفرانس هتل کادوس (هتل بزرگ گیلان )... ادامه