درباره شهیدحسین محسنی

درباره شهیدحسین محسنی-ابراهیم صبوری

آبان ۲۰ام, ۱۳۹۰
من اورا از نزدیک می شناختم ، او مسئول آموزش نظامی ما بود ، اولین مربی دوره آموزش نظامی من بوده ( در سال۱۳۶۰ ) آن موقع من ۱۳ سال بیشتر نداشتم ، روز اعزام به جبهه ایشان،... ادامه