وظایف تکنسین بیهوشی…-بهنام کریمی پاشاکی

وظایف تکنسین بیهوشی…-بهنام کریمی پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
وظایف کلی:-نیاز های بیمار را در مراحل قبل-حین و بعد از بیهوشی مورد بررسی قراردهد. -در تعالی بهداشت-حفظ سلامتی و ارتقای سطح مراقبت در حد مطلوب ورضایت مندی بیمار کوشا... ادامه