مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی

مراسم نامزدی و عروسی در پاشاکی-عبدالله محمدی نژاد

شهریور ۱۹ام, ۱۳۹۰
مراسم نامزدی-قند پخش کنی بعد از مراسم عقد کنان ،فردای آن روزخانواده داماد،قند وشیرینی را داخل مجمع (کاسه بزرگ مسی) گذاشته وبرای خانواده عروس می بردند عیدی... ادامه