مراسم عیدی برای عروسی

مراسم عیدی برای عروس خانم درپاشاکی

دی ۱۲ام, ۱۳۹۱
باگذشتن سه چهارروزازعیدنوروز دیدارهای گروهی نزدعروس خانم وتقدیم هدایای نوروزی به عروس خانم که یکی ازرسم های دیرین مردم پاشاکی است،شروع می شود.طبق قرارخانواده... ادامه