روایت جوکول چینی درپاشاکی

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۲
موقعی که خوشه های برنج درشالیزارهای گیلان شیره می گیرد ودرحال سفت شدن می شود،مراسمی دربعضی ازخانواده های پاشاکی وحومه به نام جوکول چینی مرسوم است ،بعضی ازروستائیان... ادامه