پیش‎بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

پیش‎بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال-عبدالعظیم صدیقی پاشاکی

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۲
پیش‎بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به مرکز ام- آر- آی دارالایتام مهدیه همدان با استفاده از مدل پارامتری وایبل و تعیین ریسک فاکتورهای موثر... ادامه