صدای پای بهارمی آید-سکینه عاشوری پاشاکی

صدای پای بهارمی آید-سکینه عاشوری پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
 اینجا ایران است؛ سرزمین طراوات و لطافت طبیعت.اینجا ایران است و هرچه در طبیعت، پاک و دوست داشتنی است در اینجا هست، کوه، دریا، دشت، جنگل، رودخانه، آفتاب، آب و آسمان!... ادامه