عاشق ومعشوق بعدازپنجاه سال به هم رسیدند!

عاشق ومعشوق بعدازپنجاه سال به هم رسیدند!

آذر ۲۷ام, ۱۳۹۲
لازم به ذکراست که تابه امروزنودسال ازوقوع این خبرمی گذرد. خبر-عاشق ومعشوقی که بعدازپنجاه سال ازعشقشان می گذشت،سرانجام درکنار نوه ها ونبیره های خودازدواج... ادامه