اولتیماتوم ستاد انحصاری نبودن کنسرسیوم مراکزواردکنندگان خودرو-اولتیماتوم ستادسوخت به واردکنندگان خودرو

اولتیماتوم ستادسوخت به واردکنندگان خودرو-مهندس محمد حیدری پاشاکی

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۳
سرپرست معاونت نوسازی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: خودروهای وارداتی قبل از 26 خرداد ماه تنها تا امروز برای استفاده از تسهیلات ستاد مهلت دارند.مهندس محمد... ادامه