موفقیت آموزش و پرورش و مدارس سنگاپور-تنبیه بدنی یا نابودی ابتکار

موفقیت آموزش و پرورش و مدارس سنگاپور۱-شهروز دولت خواه پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
کشور سنگاپور که در منطقه جنوب شرق آسیا قرار دارد، در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری در زمینه فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، نانو و بیوتکنولوژی و نیز سایر حیطه های... ادامه
موفقیت آموزش و پرورش و مدارس سنگاپور-تنبیه بدنی یا نابودی ابتکار

موفقیت آموزش وپرورش ومدارس سنگاپور۲-شهروز دولت خواه پاشاکی

شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۰
فلسفه و اهداف آموزش علوم در سنگاپور-در هر کشوری، لازمه پیشرفت سریع در علوم و فناوری، وجود شهروندانی است که با علوم پایه آَشنایی داشته و دارای سواد علمی- فناورانه... ادامه