اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

کشت دوم دراراضی شالیزاری گیلان-شهرام کریمی پاشاکی

اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۳
بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان چکیده به منظور بررسی اثر تنش عناصر غذایی نیتروژن و... ادامه
اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله-شهرام کریمی پاشاکی

بهمن ۷ام, ۱۳۹۲
اثرمقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفربرعملکردکمی و کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم درمنطقه گیلان  خلاصه مقاله:  به منظور تعیین مقادیر مناسب کودهای نیتروژن و... ادامه