فرهیختگان روستای پاشاکی

فرهیختگان روستای پاشاکی-فرهنگیان

تیر ۱ام, ۱۳۹۳
آزادگان حسین آزادگان پاشاکی زینب اشرف نژادپاشاکی حبیب اله اشرف نژادپاشاکی باوقار فریبرز باوقار پاشاکی (فرهنگی بازنشسته) بشارتی فرد ابراهیم بشارتی... ادامه