علی کریمی پسوندخودراحذف کرد

علی کریمی پسوند خود را حذف کرد

آذر ۱۰ام, ۱۳۹۳
تصویرمربوط به دوران کودکی علی کریمی جادوگرفوتبال ایران« سمت چپ» علی کریمی پسوند خود را حذف کرد خودجوش مربی شدم! بدون گرفتن مدرک مربیگری وارد این عرصه شدم. گفتیم... ادامه