طراحی هیتر تشعشعی-اصغر دانشورپاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
طراحی وساخت سوپر هیتر تشعشعی در دیگهای بخار فایر تیوب از نوع Wet back Fulltext خلاصه مقاله:در این مقاله جهت سوپر هیت نمودن بخار اشباع در دیگهای بخار(هر جا صحبت از دیگ بخار... ادامه