بررسی کارایی حذف فلزات سنگین- فریدون افلاکی پاشاکی

دی ۳ام, ۱۳۹۱
 بررسی کارایی حذف فلزات سنگین در فاضلاب پالایشگاه گاز بیدبلند در اثر تصفیه با گیاه نی یکی از مهم ترین مشکلات جهانی که بویژه در ایران با توجه به اقلیم خشک آن بیشتر... ادامه