ژئوپلتیک-چالش های فراروی حقوق بشر

محورهای عملیات روانی غرب -سجاد کریمی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
محورهای عملیات روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران.چکیده- تروریسم، در قرن حاضر بهانه‌ای برای جنگ‌افروزی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌آید، هرچند که اصل مبارزه با... ادامه