اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

کشت دوم دراراضی شالیزاری گیلان-شهرام کریمی پاشاکی

اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۳
بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان چکیده به منظور بررسی اثر تنش عناصر غذایی نیتروژن و... ادامه