اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله

اثرکودهای نیتروژن وفسفربرعملکردکمی وکیفی تریتیکاله-شهرام کریمی پاشاکی

بهمن ۷ام, ۱۳۹۲
اثرمقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفربرعملکردکمی و کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم درمنطقه گیلان  خلاصه مقاله:  به منظور تعیین مقادیر مناسب کودهای نیتروژن و... ادامه