علی کریمی پسوندخودراحذف کرد

علی کریمی پسوندخودراحذف کرد

آذر ۱۰ام, ۱۳۹۳
تصویرمربوط به دوران کودکی علی کریمی جادوگرفوتبال ایران« سمت چپ» خودجوش مربی شدم! بدون گرفتن مدرک مربیگری وارد این عرصه شدم. گفتیم خودجوش یک حرکتی بکنیم! جا دارد از... ادامه