تحلیل اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری-الهام صدیقی پاشاکی

آذر ۳۰ام, ۱۳۹۱
تحلیل اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری در استخر های بتنی استان گیلان چکیده: این تحقیق با نگاه اقتصادی می تواند راهبرد توسعه ای برای افزایش بهره وری پرورش ماهیان... ادامه