عدالت اجتماعی-محمدشبدینی پاشاکی

عدالت اجتماعی-محمدشبدینی پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
چکیده: رساله حاضر دارای دو بخش است که بخش اول در چهار فصل به بیان کلیات موضوع پرداخته است: اهمیت و پیشینه مفهوم عدالت، تفاوت‏ها و منشأ نیاز به عدالت، مفهوم عدالت... ادامه