طایفه ملایی ها

طایفه ملایی ها-رحیم علی ملایی پاشاکی

شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۰
رحیم علی ملایی پاشاکی که جدآن کربلایی(کبل) محمدقلی ملایی بوده می گوید:اولین طایفه(بن چاق پاشاکی) ملایی ها واستویی بودند.پدرپدرمشهدی قربان رشیدی ،پدرشیخ حسین... ادامه