ضرب المثلهای رایج درپاشاکی

ضرب المثلهای رایج درپاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
طرف خو نافَی، فیس کونه فارسی:یارو باناف خودبادمعده راخارج می کند کنایه از لاغروضعیف ورنجوربودن کسی می باشد **** تی گردن ویجه بنه ی فارسی:اندازه گردن تو رو... ادامه