درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی مرحوم کدخدامحمدقلی شبدینی متولد۱۲۷۰ ودارای سه برادرکه عموی آنها مشهدی قاسم ملائی بود واصل بن چاق، ملائی بودند.یعنی دراصل فامیلی... ادامه