درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

درمورد کدخدامحمدقلی شبدینی پاشاکی

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۰
مرحوم کدخدامحمدقلی شبدینی متولد1270 ودارای سه برادرکه عموی آنها مشهدی قاسم ملائی بود واصل بن چاق، ملائی بودند.یعنی دراصل فامیلی اولیه آنهاملائی بود.وحرفه اش... ادامه