شهدای روستای فشتال سیاهکل

روستای فشتال سیاهکل

شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۰
بقعه آقا سید احمد بن امام موسی جعفر(ع) گویند:وقتی آقاسید احمد شهید می شود ،شاید بعد از دویست سال از طرف خلخال افرادی می ایند سر روضه (بقعه) راکه بغل تلمبار (محل... ادامه