کارشناس گردشگری ورزش-عباس شفیعی مطلق پاشاکی

آبان ۵ام, ۱۳۹۰
امکانات ورزشی سهم زیادی در تاسیسات گردشگری دارند عباس شفیعی مطلق پاشاکی کارشناس گردشگری ورزشی گفت: به طور حتم برای بهبود پتانسیل های گردشگری باید مانند کشورهای... ادامه